Wat kunt u verwachten als u zich aanmeldt bij onze praktijk? Hieronder stapsgewijs onze werkwijze:

1.  AANMELDING

U kunt zich met of zonder verwijzing van uw huisarts of specialist aanmelden voor behandeling. Dit kan telefonisch, per e-mail of bij ons aan de balie. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt voor de intake.

 2.  INTAKE

In het eerste vraaggesprek krijgt u de ruimte om te vertellen wat uw klachten zijn. Daarna volgt een uitgebreid onderzoek (screening) om de oorzaak van uw klachten te achterhalen.

3.  DIAGNOSE EN BEHANDELPLAN

U krijgt na het onderzoek uitleg over de diagnose en de oorzaak van uw klachten. Vervolgens wordt met u het behandelplan besproken. In de meeste gevallen volgt er al tijdens de eerste afspraak een behandeling.

4.  BEHANDELING

Tijdens de behandeling kiezen onze therapeuten voor de beste en snelste manier om u van uw klachten af te helpen. Deze behandeling bestaat meestal uit passieve mobilisatietechnieken van gewrichten en actieve oefeningen.

 

5.  ADVIEZEN

Een belangrijk onderdeel van onze behandeling is het geven van adviezen t.a.v. uw werk, sport- en andere dagelijkse activiteiten. Deze adviezen zijn erop gericht het herstel te bespoedigen en tevens gericht op preventie.

 6.  EVALUATIE

Bij beĆ«indiging van de behandeling wordt uw huisarts of specialist geĆÆnformeerd over het beloop en het resultaat van de behandeling.